Pari- ja seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen parisuhteen tilanne, koettu ja koetut seksuaalielämän ongelmat sekä yksilön ja parin voimavarat. Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistetaan voimavaroja, luodaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja. Terapiassa asiakasta autetaan tulemaan omaksi tasapainoiseksi, eheäksi ja voimaantuneeksi itsekseen.

Ilman häpeää ja tuomitsemisen pelkoa

Hyvän ja toimivan terapiasuhteen edellytyksenä on, että terapeutti ja asiakas luovat yhdessä toimivan vuorovaikutussuhteen ja asiakas kokee voivansa luottaa terapeuttiin. Seksuaaliterapiassa voi puhua luottamuksellisesti ilman häpeän ja tuomitsemisen pelkoa.

Terapian kulku

Ensimmäisellä terapiakäynnillä asiakkaalla on mahdollisuus arvioida, kuinka hän kokee kanssakäymisen terapeutin kanssa. Seksuaaliterapiaan voi tulla joko yksin tai kumppanin kanssa. Seksuaaliterapiaan ei liity fyysistä koskettamista.

HUOM! Tällä hetkellä pidän pääasiassa psykoterapeutin vastaanottoa.

Syitä hakeutua terapeutin vastaanotolle

  • Ahdistuneisuus
  • Masennus
  • Pakko-oireet
  • Elämän kriisit, parisuhdeongelmat
  • Ota yhteyttä
  • Puh. 0400 964 372
  • niina.jorma(a)amorinkaari.fi
  • Vastaanotto
  • Psykoterapiakulma
  • Uusikatu 57-59, 90120 Oulu